Współpracownicy

Osoby i instytucje współpracujące
z Zakładem Historii i Kultury Żydów

Przemysław Turek

Szymon Jakubowski – redaktor naczelny czasopisma Podkarpacka Historia

Wspólnota „Drzewo Oliwne”

Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów”

Chabad Polska

Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich w Dynowie

Marta Lasota, Kierownik Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka strony Śladami rzeszowskich Żydów

Andrzej i Karol Wesołowscy z Kolbuszowej

Jacek Koszczan

Małgorzata Kutrzeba

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”

wpis w trakcie edycji