X Obchody

X OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

Błażowa, Brzozów, Dubiecko, Dydnia, Grodzisko Dolne, Korczyna, Krosno, Mielec, Olszanica-Stefkowa, Rymanów, Zagórz

BŁAŻOWA

W Publicznym Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej odbyło się spotkanie mieszkańców z Panią Anną Rzeszowską. Dr Małgorzata Kutrzeba (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej) wygłosiła wykład „Dziedzictwo kultury żydowskiej”. Spotkanie uświetnił koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej. Otwarto także wystawę judaików.

KORCZYNA – KROSNO

Na Starym Cmentarzu w Korczynie modlono się przy obelisku poświęconym pamięci Żydów -mieszkańców Korczyny, ich życia, męczeństwa i Zagłady w czasie okupacji hitlerowskiej. W Krośnie uczczono Ofiary Holokaustu na cmentarzu żydowskim, a przy pamiątkowej tablicy ulokowanej w miejscu getta żydowskiego uczczono pamięć Żydów krośnieńskich. W Muzeum Podkarpackim obejrzano wystawę „Listy do Sali”, ponadto odbyła się prelekcja przedstawiciela Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i Margalit Goldstein. W Podkarpackim Centrum Nauczycieli miało miejsce spotkanie dla młodzieży krośnieńskiej, gdzie swoją relacją podzieliła się ocalona z Holokaustu Lucia Retman.

RYMANÓW

W Rymanowie miało miejsce spotkanie pt. „Współistnienie wielu kultur i narodów: Polacy-Żydzi i Łemkowie na ziemi rymanowskiej”. W jego ramach przedstawiono filmy dokumentalne i zdjęcia o starym Rymanowie, wygłoszono dwa wystąpienia, a całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „W wielokulturowym Rymanowie”, w wykonaniu młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.

23 stycznia 2018 r. (wtorek)

Albigowa-Kosina, Cisna, Czudec, Dębica, Jarosław, Radymno, Sanok, Tarnobrzeg, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielopole Skrzyńskie

JAROSŁAW

Obchody w Jarosławiu rozpoczęto od Nabożeństwa w intencji Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, podczas którego zostały odczytane nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nim, następnie uczczono Ofiary Holokaustu w symbolicznym miejscu straceń pod murem Jarosławskiego Opactwa. W Opactwie odbyło się spotkanie poprowadzone przez Profesora Wacława Wierzbieńca, gdzie ocaleni z Holocaustu i ich rodziny podzielili się swoimi świadectwami i relacjami. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu przedstawiła program słowno-muzyczny. W siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia miało miejsce spotkanie pt. Z historii podkarpackich „Żydów. Ocaleni, ratujący, badacze problematyki Holokaustu”, podczas którego Haya Novak z Nowego Jorku wygłosiła wykład „Dlaczego i jak młodzież w USA uczy się o Holokauście”.

24 stycznia 2018 r. (środa)

Baranów Sandomierski, Dukla – Łęki Dukielskie, Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce –Tryńcza, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Nowy Żmigród, Pilzno, Przemyśl, Ropczyce, Stalowa Wola, Zatwarnica

PRZEMYŚL

Obchody w Przemyślu rozpoczęto od uczczenia pomordowanych Żydów z przemyskiego getta pod pomnikiem przy ulicy Kopernika 14. W Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyło się otwarcie wystawy pt. Polscy żydowscy ocaleni z Holokaustu i Żydowska Szkoła Zawodowa ”Masada”, autorstwa Lei Dror Batalion z Izreala. Następnie miała miejsce Sesja naukowa pt. „Historia i kultura Żydów przemyskich naszym wspólnym dziedzictwem”, którą rozpoczęła Pani Anna Nowak, dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu wystąpieniem nt. „Żydzi w Przemyślu w dokumentach zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu”. Wykłady wygłosili: Profesor Wacław Wierzbieniec nt.„Dzieje i kultura przemyskich Żydów w historiografii”, David Ringler z Izraela „Z kart historii mojej przemysko-dynowskiej rodziny” oraz Joanna Potaczek „Stefania i Helena Podgórskie – przemyskie Sprawiedliwe wśród Narodów Świata”.

LEŻAJSK

W Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie „Społeczność żydowska jako istotny element dziedzictwa kulturowego Leżajska”. Prelekcję pt. „Szlakiem Elimelecha. Spacer śladami leżajskich Żydów” wygłosił Emil Majuk (Ośrodek Brama Grodza Teatr NN, Lublin). Przedstawiono wybrane fragmenty z listopadowego pobytu ocalałej z Holocaustu Luci Retman, która następnie podzieliła się swoimi wspomnieniami.

GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA

W kościele pw. św. Mateusza odbyło się nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu z Gniewczyny Łańcuckiej i okolicznych miejscowości oraz osób, które przyczyniły się do ich śmierci.

25 stycznia 2018 r. (czwartek)

Fredropol – Rybotycze, Horyniec Zdrój, Jasło, Jaśliska, Jedlicze – Potok, Kańczuga, Kołaczyce, Lesko, Lubaczów, Markowa, Narol, Przeworsk, Strzyżów, Trepcza

JEDLICZE-POTOK

W Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Potoku miało miejsce nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu. W Szkole Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego odbyło się spotkanie ze stypendystkami Fundacji Fulbrighta w Polce, towarzyszył mu koncert muzyczno wokalny pt. Nie pytajcie, nie powiem, nie wiem w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Edmunda Łozińskiego w Potoku oraz wernisaż wystawy fotograficznej pt. Nahalah, autorstwa dzieci i młodzieży.

26 stycznia 2018 r. (piątek)

Bełżec, Bircza, Dynów, Głogów Małopolski, Hłudno, Jawornik Polski, Niebylec, Nowa Dęba, Sędziszów Małopolski, Tyczyn, Warzyce, Zarszyn – Nowosielce, Żurawica

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Obchody w Głogowie Małopolskim rozpoczęły się od marszu pamięci na cmentarz żydowski w Głogowie Małopolskim, pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły Żydów zamordowanych w Borze. W Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli miała miejsce sesja naukowa pt. „Historia i kultura Żydów głogowskich naszym wspólnym dziedzictwem”, w jej ramach zaprezentowano film pt. „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Głogowie Małopolskim”. Wykłady wygłosili: Profesor Wacław Wierzbieniec nt. „Gmina żydowska i jej funkcjonowanie”, Kamila Sawicka (studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego) „Głogowscy Żydzi w świetle publikacji naukowych i popularnonaukowych”, dr Robert Borkowski (Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim) „Relacje polsko-żydowskie w Głogowie Małopolskim i ich tragiczny finał”, Bogusław Kotula „Moi znajomi – głogowscy Żydzi”.

DYNÓW

W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyło się spotkanie dla młodzieży i mieszkańców miasta. Wspomnieniami podzieliła się ocalona z Holocaustu Lucia Retman, urodzona w Dynowie. Ponadto miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży „Trzy Kultury”, montaż słowno muzyczny, przygotowany przez młodzież oraz zwiedzanie wystawy pt. Twarze Dynowa, autorstwa Niny Talbot. Następnie odwiedzono Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie oraz cmentarz żydowski, gdzie oddano cześć pomordowanym.

RZESZÓW

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. „Dlaczego i jak uczyć o Holokauście”. W ramach warsztatów wygłoszono następujące wykłady: Prof. Wacław Wierzbieniec „Dlaczego i jak można uczyć o Holokauście – z perspektywy własnych doświadczeń”, Anna Klimowicz (Instytutu Pamięci Narodowej) „Wkład Instytutu Pamięci Narodowej w popularyzowanie wiedzy o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, Dr Maria van Beurden Cahn (Institute for War, Holocaust and Genocidestudies, Amsterdam) „Programy edukacyjne o Holokauście w Holandii na początku XXI wieku”, Prof. Jacques D. Barth (University of Southern California; Leiden University) „Moja rzeszowska rodzina doświadczona Holokaustem”, Haya Novak (Nowy Jork, USA), „Dlaczego i jak młodzież w USA uczy się o Holokauście”.

28 stycznia 2018 r. (niedziela)

RZESZÓW

Obchody centralne w Rzeszowie rozpoczęły się od uczczenia Ofiar Holokaust i modlitwy z udziałem rabina Shalom Ber Stamblera (Chabad-Lubawicz z Warszawy) na nowym cmentarzu żydowskim. Na Uniwersytecie Rzeszowskim miały miejsce następujące wydarzenia: wykład dr Marii Ciesielskiej (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie) pt. „Dobro mimo wszystko. Opieka zdrowotna w getcie warszawskim i jej znaczenie dla relacji międzyludzkich”; pokaz wybranych filmów pt. „Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w mojej miejscowości”, realizowanych przez młodzież szkolną; Relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin oraz relacje Polaków pamiętających Żydów (poprowadzone przez Profesora Wacława Wierzbieńca); występ chóru z Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie. Na zakończenie w Kościele Farnym pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, połączone z odczytaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi.

PROGRAM X OBCHODÓW

Program X Obchodów w języku polskim dostępny TUTAJ